Integritetspolicy

Dataskyddsförklaring

Vi uppskattar ditt intresse för vårt företag. Ledningen för GP SAS lägger särskild vikt vid säkerheten för användardata och överensstämmelse med dataskyddslagar. Du kan besöka webbplatsen www.pilote.fr utan att lämna någon personlig information. Vi kan dock behöva behandla dina personuppgifter om du vill utnyttja specifika tjänster från vårt företag via vår webbplats. I de fall där sådan behandling krävs och det inte finns någon laglig grund, söker vi alltid explicit samtycke från den berörda individen.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, görs alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och de tillämpliga nationella dataskyddslagarna för GP SAS. Genom denna dataskyddsförklaring strävar vårt företag efter att informera allmänheten om naturen, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom kommer de berörda individerna att informeras om sina rättigheter i detta ärende.

Som ansvarig för behandlingen av data har GP SAS genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa omfattande skydd av personuppgifter som samlas in på denna webbplats. Internetdataöverföring kan dock ha säkerhetsbrister, vilket gör absolut skydd omöjligt. Av denna anledning har de berörda individerna också möjlighet att lämna sina uppgifter genom alternativa medel, såsom per telefon.

Vår webbplats innehåller länkar till andra leverantörers eller partners webbplatser. Vår integritetspolicy sträcker sig inte till skyddet av dina data på dessa webbplatser. De uppgifter som samlas in av operatörerna för dessa webbplatser, om några, ligger bortom vår kännedom och påverkan.

Identitet för registeransvarig

Entitet för registeransvarig:
GP SAS

Registeransvarig, enligt den allmänna dataskyddsförordningen, samt eventuella tillämpliga dataskyddslagar i medlemsstaterna inom Europeiska unionen, eller någon annan direktiv relaterad till dataskydd, är:
GP SAS
Route du demi-bœuf
44310 La Limouzinière
FRANCE

Tél : +33 (2) 43 32 16 00
Email : info@pilote.fr
web : www.pilote.fr

Kontaktinformation för den externa dataskyddsombudet:
Christian Bonnin
Integraal-MD
44200 Nantes
Email : dpo@groupe-pilote.com

Definitioner

Dataskyddsförklaringen baseras på terminologin i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter

Personuppgifter avser all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad “den registrerade”). En “identifierbar fysisk person” anses vara en fysisk person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare som namn, identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera specifika faktorer specifika för hans fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Registrerad

En registrerad är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.

Behandling

Behandling avser varje åtgärd eller serie av åtgärder som utförs, med eller utan användning av automatiska processer, och tillämpas på personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter. Dessa åtgärder inkluderar insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, rådfrågning, användning, kommunikation genom överföring, spridning eller annan form av tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

Registeransvarig eller Ansvarig

Den registeransvarige eller ansvarige är den fysiska eller juridiska personen, offentliga myndigheten, organet eller annan enhet som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen. När ändamålen och medlen för en sådan behandling fastställs av unionens lag eller medlemsstatens lag, kan den registeransvarige utses eller de specifika kriterierna för dess utnämning kan fastställas genom unionens lag eller medlemsstatens lag.

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträdet är den fysiska eller juridiska personen, offentliga myndigheten, organet eller annan enhet som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige.

Mottagare

Mottagaren är den fysiska eller juridiska personen, offentliga myndigheten, organet eller annan enhet till vilken personuppgifter lämnas ut, vare sig det är en tredje part eller inte. Dock ska offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild undersökning i enlighet med unionens eller medlemsstatens lag inte betraktas som mottagare.

Tredje Part

En tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, organ eller enhet som inte är den registrerade, den registeransvarige, personuppgiftsbiträdet och de personer som, under den direkta auktoriteten hos den registeransvarige eller personuppgiftsbiträdet, är auktoriserade att behandla personuppgifter.

Samtycke

Samtycke avser varje fritt, specifikt, informerat och entydigt angivet önskemål från den registrerade genom vilket han eller hon, genom en förklaring eller genom en tydlig bekräftande handling, visar sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

Information om insamling av personuppgifter

Insamling av data och allmän information

GP SAS behöver samla in personlig information från dig för att kunna tillhandahålla en tjänst. Vi samlar in personlig information när du lämnar den till oss, antingen via telefon, post, e-post eller genom användning av någon av våra webbplatser, produkter och tjänster. Observera att, under vissa omständigheter, om du inte tillhandahåller den personliga information vi behöver, kan vi möjligen inte tillhandahålla de produkter och tjänster du har prenumererat på, eller så kan vi möjligen inte uppfylla en laglig förpliktelse.

Genom datainsamling kan GP SAS erbjuda sina kunder användarvänliga tjänster och optimera informationen och erbjudandena som presenteras på vår webbplats för att bättre motsvara allmänhetens förväntningar. Våra legitima intressen inkluderar:

 • Säkerställa korrekt administration och hantering av vår kundrelation.
 • Förstå hur våra kunder använder våra tjänster och optimera vår fordonspark.
 • Analysera de tjänster eller produkter som våra kunder önskar eller hur de vill att våra tjänster och produkter ska förbättras.
 • Förstå hur våra kunder använder våra webbplatser och identifiera problem med webbplatsanvändning.
 • Förbättra kundanvändarupplevelsen.
 • Informera våra kunder om olika produkter och tjänster vi erbjuder och hålla dem informerade om uppdateringar.
 • Förstå kundrespons och svara på det så effektivt som möjligt.
 • Förbättra de kampanjer och förmåner vi kan erbjuda våra kunder.
 • Hantera tvister och olyckor samt inhämta juridisk eller professionell rådgivning.

När en person besöker webbplatsen www.pilote.fr registreras viss information och allmän information. Denna information lagras i serverloggfiler. Följande data kan registreras:

 • Typen och versionen av den webbläsare som används.
 • Datorns operativsystem.
 • URL:en för webbplatsen från vilken systemet fick tillgång till pilote.fr.
 • Underwebbplatserna från vilka systemet fick tillgång till pilote.fr.
 • Datum och tid för åtkomst till vår webbplats.
 • Internetleverantören för systemet.

Eventuell annan data och liknande information som skulle hjälpa oss att försvara oss mot en attack på våra datorsystem.

Denna anonymt insamlade data och information kommer att utvärderas av GP SAS för statistiska ändamål och med målet att förbättra skyddet och säkerheten för vårt företags data, och därigenom säkerställa optimalt skydd av de personuppgifter vi behandlar. Den anonyma datan från serverloggfiler kommer att lagras separat från eventuella andra personuppgifter om den registrerade.

Kategorier av personuppgifter

I samband med våra yrkesmässiga aktiviteter kan vi behandla följande kategorier av personuppgifter:

 • Permanent data: Permanent data inkluderar exempelvis förnamn, efternamn, företagsnamn, adress (privat och/eller professionell), födelsedatum, nationalitet.
 • Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter inkluderar exempelvis telefonnummer, e-postadress (privat och/eller professionell).
 • Frivillig data: Frivillig data avser information som du lämnar frivilligt, såsom dina preferenser angående fordonets utrustning eller preferenser för fordonets kategori. Detta kan också inkludera ytterligare detaljer om din resa till byrån (flyg, tåg, etc.).

Användning av sociala medier

GP SAS är aktiv på olika sociala medieplattformar.

• Facebook Page: Pilote

• YouTube Channel: Pilote

Ett socialt nätverk är en onlineplattform, en virtuell gemenskap på internet som vanligtvis tillåter användare att kommunicera och interagera med varandra. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller möjliggöra för den onlinegemenskapen att dela personlig eller affärsrelaterad information.

Vi är inte medvetna om innehållet i de överförda data och dess användning av dessa företag. Du kan hänvisa till integritetspolicyerna hos dessa enskilda företag för mer information om syftet och omfattningen av behandlingen av data, liksom deras bestämmelser angående användningen av dina personuppgifter:

• Facebook: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA

For individuals residing outside the United States or Canada, the data controller is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

• YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USAYouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Användning av Google-verktyg

Webbplatsen www.pilote.fr använder flera verktyg från den amerikanska internetjätten Google. Detta gör det möjligt för oss att öka effektiviteten, vara organiserade, växa vårt företag och vara ständigt till tjänst för dig.

Google Analytics

GP SAS använder en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Analytics använder metoder som möjliggör en detaljerad analys av webbplatsens användning av internetanvändare. Tjänsten använder cookies, textfiler som lagras på användarens dator och överförs till en Google-server (för mer information, se följande sida: Cookie Policy). Denna data lagras av Google i USA. Vid behov kan Google överföra till tredje parter de personuppgifter som samlats in med denna teknik. Bland de studerade data finns webbplatsens URL (referer) från vilken systemet fick tillgång till en annan webbplats, vilka individuella sidor på webbplatsen användaren såg, hur ofta och hur länge.

Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen www.pilote.fr, generera rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webb- och internetanvändning. Denna data möjliggör främst för oss att optimera webbplatsen www.pilote.fr och genomföra en kostnadsnyttoanalys av internetannonsering.

Google Maps

Denna tjänst möjliggör visning av interaktiva kartor direkt på webbplatsen www.pilote.fr för en optimerad användarupplevelse. Detta gör webbplatsen mer funktionell och attraktiv för användare, vilket representerar ett legitimt intresse för GP SAS.

Google Tag Manager

Webbplatsen www.pilote.fr använder tjänsten Google Tag Manager. Den möjliggör administration av taggar via en dedikerad plattform och insamling av data som är användbar för hantering och förbättring av våra produkter och tjänster. Inom datavetenskap och programmering avser en tagg en serie tecken avsedda att automatiskt utlösa utförandet av en åtgärd av ett datorprogram. Taggar möjliggör främst datainsamling.

Remarketing

Genom Google Ads-plattformen skapar vi remarketing-kampanjer. Remarketing gör det möjligt för oss att nå användare som redan har interagerat med webbplatsen www.pilote.fr, oavsett om det är på skrivbordet eller mobilen. På så sätt kan vi återpositionera annonser till våra besökare när de bläddrar på Google eller dess partnerwebbplatser. Annonser visas med hjälp av cookies. Du kan inaktivera lagring av cookies genom att justera dina webbläsarinställningar och/eller genom att motsätta dig datainsamling för Google remarketing via följande länk www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google Ads

Våra tjänster använder Google Ads, Googles plattform för onlineannonsering. Google Ads installerar en cookie på din dator (“Conversion Cookie”) när du kommer till vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies är giltiga i endast 30 dagar och kan inte identifiera dig personligen. Informationen som samlas in med hjälp av conversion tracking-cookien används för att upprätta konverteringsstatistik för Google Ads-klienter. AdWords-klienter får information om antalet användare som klickade på deras annons och riktades till en sida med en konverteringsspårningstag.

Google’s sekretesspolicy:

Google’s sekretesspolicy innehåller mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och behandling av Google. Du hittar också information om dina rättigheter och konfigurationsalternativ för att skydda din integritet: policies.google.com/privacy. Google behandlar dina personuppgifter i USA och följer EU-US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Du kan också kontakta dem på följande adress: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Användning av HubSpot-verktyg

Webbplatsen www.pilote.fr använder HubSpot-tjänsten, vilket möjliggör skapandet av formulär och genom dem en bättre förståelse av besökarna på våra webbplatser. Denna tjänst gör det också möjligt för oss att anpassa upplevelsen på webbplatserna genom att placera en cookie för varje besökare.

HubSpot Sekretesspolicy:

HubSpots sekretesspolicy innehåller ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamling och behandling av HubSpot. Du hittar också information om dina rättigheter och konfigurationsalternativ för att skydda din integritet: https://legal.hubspot.com/fr/data-privacy. HubSpot behandlar dina personuppgifter i USA och följer EU-US Privacy Shield: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Du kan också kontakta dem på följande adress: HubSpot Inc. 25 First Street, 2nd Floor – Cambridge, MA 02141 USA.

Du har möjligheten att skicka oss förfrågningar via e-post via vår webbplats på kontaktsidan. Om du skickar oss förfrågningar om information lagrar vi den information du lämnar (e-postadress, ämnet för ditt e-postmeddelande, innehållet i ditt meddelande och datum för kontakten), inklusive kontaktuppgifterna du anger (namn, förnamn, adress och telefonnummer om tillämpligt) för att behandla din förfrågan och för efterföljande utbyten. Vi överför inte dessa data utan ditt samtycke. E-postadressen du angav förblir i vår programvara tills du begär att vi raderar den eller återkallar ditt samtycke för lagring.

Ändamål och laglig grund för behandling:

Vi specificerar nedan vilka de lagliga grunderna är för de datatillämpningsaktiviteter som vi genomför:

De ändamål för vilka vi samlar in information är följande:

Utförande av ett kontrakt:

Laglig grund: Artikel 6, punkt 1, bokstav b i GDPR.Motivering: Behandlingen är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som den registrerade är part i. Detta inkluderar behandling av data relaterad till tillhandahållande av en tjänst eller utförande av prekontraktsliga åtgärder, såsom förfrågningar om våra produkter eller tjänster.

Uppfyllande av lagliga förpliktelser:

Laglig grund: Artikel 6, punkt 1, bokstav c i GDPR.Motivering: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en laglig förpliktelse som vårt företag är föremål för, såsom att uppfylla skattemässiga förpliktelser.

Skydda livsviktiga intressen:

Laglig grund: Artikel 6, punkt 1, bokstav d i GDPR.

Motivering: Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades livsviktiga intressen eller en annan fysisk person, till exempel om en besökare skadar sig under ett besök på en av våra byråer.

Berättigade intressen:

Laglig grund: Artikel 6, punkt 1, bokstav f i GDPR.

Motivering: Behandling är nödvändig för ändamålen med de berättigade intressen som förföljs av vårt företag eller en tredje part, om inte dessa intressen övervägs av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Detta inkluderar aktiviteter som att förstå kundanvändningsmönster, optimera vår fordonspark och förbättra kundupplevelsen.

Affärsverksamhet för välfärd:

Laglig grund: Artikel 6, punkt 1, bokstav f i GDPR.

Motivering: Behandling är nödvändig för utförandet av våra affärsaktiviteter för välfärden för våra anställda, kunder och aktieägare. Detta omfattar olika aktiviteter såsom hantering av kundrelationer, analys av kundpreferenser, förbättring av webbplatsens användbarhet, informera kunder om produkter och tjänster, hantera tvister och olyckor samt söka juridisk eller professionell rådgivning.

Samtycke för specifika ändamål:

Laglig grund: Artikel 6, punkt 1, bokstav a i GDPR.

Motivering: Utanför ovanstående fall förlitar sig vårt företag på den lagliga grunden för samtycke för behandling av personuppgifter för varje specifikt ändamål. Detta innebär att få samtycke för de specifika aktiviteter som nämnts ovan.

Notera: GDPR refererar till den allmänna dataskyddsförordningen.

Förvaringstid för personuppgifter

Förvaringstiden för dina personuppgifter varierar beroende på syftet med deras insamling:

 • Permanenta, kontakt- och kontraktsdata behålls bortom den kommersiella relationen med selektiv arkivering.
 • Telefonkonversationer med vår kundsupport sparas inte.

Mottagare av personuppgifter

Intern överföring:

GP SAS överför internt dina data till olika specialiserade avdelningar för att uppfylla sina lagliga och kontraktsenliga åtaganden. Personuppgifter överförs endast eller avslöjas i den utsträckning som är nödvändig och i enlighet med gällande dataskyddsföreskrifter.

Gruppöverföring:

GP SAS är ett dotterbolag till Pilote Group, ett företag beläget i Frankrike som verkar på europeisk nivå. GP SAS kan dela information om registrerade med andra enheter inom Pilote Group enligt vad som anges i denna policy.

Överföring till tredje part:

Pilote kan vara tvunget att överföra personuppgifter till specifika tredje parter för att tillhandahålla motsvarande tjänster eller tillämpningar. Dessa tredje parter erbjuder externa tjänster. De behandlar data endast enligt våra anvisningar och är förbjudna från att använda dessa data för sina egna kommersiella ändamål.

Överföring till ett tredje land eller internationell organisation:

GP SAS kan behöva överföra personuppgifter till mottagare belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) för ovanstående ändamål. Överföringen sker endast för att uppfylla våra kontraktsenliga och lagliga åtaganden eller baserat på ditt samtycke. Överföringsvillkoren skyddas i enlighet med gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Rättigheter för de berörda individerna

Du kan utöva de rättigheter som beskrivs i detta avsnitt genom att kontakta den dataskyddsansvarige, som utsetts enligt denna integritetspolicy.

Rätt till tillgång:

Europeiska direktiv och förordningar ger personer vars personuppgifter behandlas rätten att kostnadsfritt från den behandlingsansvarige få information om de insamlade personuppgifterna, ändamålet med behandlingen, kategorierna av data som är inblandade, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka dessa data har kommunicerats, lagringstiderna samt en kopia av denna information. För att utöva denna rätt till tillgång, kontakta dpo@groupe-pilote.com.

Rätt till bekräftelse:

Europeiska direktiv och förordningar ger individer rätten att få bekräftelse från den behandlingsansvarige om att personuppgifter som rör dem behandlas. Om en individ vill utöva denna rätt till bekräftelse kan de när som helst vända sig till den dataskyddsansvarige.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av felaktig eller ofullständig personinformation om dig. Om en individ vill utöva denna rätt till rättelse eller få ofullständiga uppgifter kompletterade kan de när som helst vända sig till den dataskyddsansvarige. Vi kommer att sträva efter att snabbt uppdatera dina personuppgifter.

Rätt till radering:

Enligt europeiska direktiv och förordningar har den berörda individen rätt att från den behandlingsansvarige få personuppgifter raderade utan oskäligt dröjsmål när någon av följande grunder gäller och i den utsträckning deras behandling inte krävs:

 • De personuppgifter som inte längre är nödvändiga för ändamålen för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
 • Den registrerade återkallar sitt samtycke, vilket behandlingen grundar sig på enligt Artikel 6, punkt 1, bokstav (a), eller Artikel 9, punkt 2, bokstav (a) i GDPR, och det finns ingen annan laglig grund för behandlingen.
 • Den registrerade invänder mot behandlingen enligt Artikel 21, punkt 1 i GDPR, och det finns inga övervägande berättigade skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen enligt Artikel 21, punkt 2 i GDPR.
 • De personuppgifter som har behandlats olagligt.
 • De personuppgifter som måste raderas för att uppfylla en laglig förpliktelse enligt unionslag eller medlemsstaternas lag som den behandlingsansvarige omfattas av.
 • De personuppgifter som har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster enligt Artikel 8, punkt 1 i GDPR.

Om något av ovanstående är tillämpligt och en individ önskar att personuppgifter som registrerats hos GP SAS ska raderas, kan de kontakta den dataskyddsansvarige när som helst. Den dataskyddsansvarige kommer att hantera begäran snarast möjligt. Observera att vi kan behålla viss information om dig när det krävs enligt lag eller när vi har en legitim anledning att göra det.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att från den dataskyddsansvarige få begränsning av behandlingen av personuppgifter när något av följande är tillämpligt:

 • Den registrerade har bestritt riktigheten hos personuppgifterna, under en tid som gör att den behandlingsansvarige kan verifiera riktigheten av uppgifterna.
 • Behandlingen är olaglig, och den registrerade invänder mot radering av personuppgifter och begär istället begränsning av deras användning.
 • Den behandlingsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Den registrerade har invänt mot behandlingen enligt Artikel 21, punkt 1 i GDPR, i avvaktan på att verifiera om den dataskyddsansvariges legitima skäl överväger de registrerades.

Om något av ovanstående är tillämpligt och en individ önskar begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som registrerats av GP SAS kan de kontakta den dataskyddsansvarige. Den dataskyddsansvarige kommer att säkerställa snabb hantering av begäran.

Rätt till dataportabilitet:

Den registrerade har även rätt till dataportabilitet, vilket innebär rätten att få personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätten att överföra dessa uppgifter till en annan behandlingsansvarig. När den registrerade utövar rätten till dataportabilitet enligt Artikel 20, punkt 1 i GDPR, har den även rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en behandlingsansvarig till en annan, där detta är tekniskt genomförbart och förutsatt att det inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

Rätt att invända:

Enligt europeiska direktiv och förordningar har varje individ rätt att när som helst invända, av skäl som rör deras särskilda situation, mot behandlingen av sina personuppgifter. Från och med det ögonblicket behandlar inte GP SAS längre personuppgifterna, om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger de registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Den registrerade har även rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt att lämna in klagomål:

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål angående behandlingen av personuppgifter till den dataskyddsansvarige eller till en tillsynsmyndighet.

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling:

Enligt europeiska direktiv och förordningar har varje individ rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter. Om den registrerade önskar utöva sin rätt att återkalla sitt samtycke kan de kontakta dpo@groupe-pilote.com när som helst. Som den ansvariga enheten avstår vi från automatiserade beslutsprocesser eller profilering.