Husbilar med 5 sittplatser

Husbilar med 5 sittplatser

Tänk noga efter när du väljer en husbil med 5 sittplatser på registreringsbeviset, denna konfiguration kan inverka på vikten i körklart skick och även på det körkort som behövs. I Pilotes modellserie finns flera husbilar med 5 sittplatser på registreringsbeviset som standard eller i tillval. Rådfråga i alla fall återförsäljaren.

Back to Top