Halvintegrerade husbilar

Halvintegrerade husbilar

Serien med halvintegrerade husbilar hos Pilote omfattar två typer av husbilar: de halvintegrerade och de halvintegrerade med taksäng. Det som skiljer desssa två typer av halvintegrerade husbilar är olika planlösningar och förekomsten av en extra bäddplats (1 eller 2 personer beroende på längden), men de har även olika höjder. Den halvintegrerade är 2,75 m hög och den halvintegrerade med taksäng 2,85 m. Du kan välja mellan 16 halvintegrerade husbilar: 9 halvintegrerade 2,75 m höga och 8 halvintegrerade med taksäng som är 2,85 m höga.

Back to Top